Przejdź do treści strony

Okręgowa Stacja Kontroli

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „MIDCAR” wykonuje przeglądy wszystkich pojazdów oraz świadczy usługi w pełnym zakresie diagnostyki samochodowej. Dodatkowo OSKP orgaznizuje loterię o której więcej na podstronie : LOTERIA MIDCAR!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny firmy CARTEC - światowego potentata w dziedzinie wyposażania stacji kontroli pojazdów, który w połączeniu z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem pracowników Stacji pozwala na uzyskanie bardzo dobrych wyników badania, dając tym samym wszystkim klientom możliwość czerpania radości z jazdy własnym samochodem.

Poniżej przedstawiamy cennik:
(ceny na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów są cenami urzędowymi)

Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 10, poz.98)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW 

L.p. Wyszczególnienie  Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1 Okresowe badanie techniczne: 
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98,00
1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 - pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
1.17 - tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.18 - tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.19 - tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.20 - tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.21 - trolejbus - badania elektryczne 2) 115,00

 

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 - toksyczności spalin 14,00
2.7 - poziomu hałasu 20,00
2.8 - geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 - działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 - wszystkich innych usterek łącznie 20

 

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00

 

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 20,00
5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00

 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. 82,00
6.8 - o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 - skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.10 - pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 94,00

 

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 114,00
7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 42,00
7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 50,00
7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. 85,00
7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 126,00
7.6 - wykonanie numeru nadwozia 48,00
7.7 - wykonanie numeru silnika 82,00
7.8 - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 50,00
7.9 - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 60,00
7.10 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 94,00

Nasi partnerzy